Simpozionul Internațional

“METODE INOVATIVE DE EVALUARE”

Categoria în care se încadrează activitatea de perfecționare:
Nivel Internațional

ORGANIZATOR:

CENTRUL EUROPEAN PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE

TEMA:

Teorii și bune practici de evaluare în învățământul preuniversitar

SECȚIUNI:

 1. Articole;
 2. Exemple de bune practici.

SE ACORDĂ „MAPA PROFESORULUI” care conține următoarele documente:

 1. Certificat participare Simpozion Internațional „METODE INOVATIVE DE EVALUARE” ;
 2. Diplomă de excelență;
 3. Diplomă de participare la schimb de experiență;
 4. Acord de parteneriat pentru educație;
 5. Adeverință participare Simpozion Internațional „METODE INOVATIVE DE EVALUARE” , cu 8 ore;
 6. Adeverință organizare Simpozion Internațional „METODE INOVATIVE DE EVALUARE” ;
 7. Adeverință promovarea imaginii școlii;
 8. Adeverință de publicare articol Simpozion Internațional „METODE INOVATIVE DE EVALUARE” , revistă cu ISSN;
 9. Adeverință de membru al revistei;
 10. Adeverință de coordonator revistă națională;
 11. Adeverință publicare material pe platforma educațională/ revista electronică cu ISSN;
 12. Adeverință de colaborator platformă educațională digitală, an școlar 2023-2024;
 13. Adeverință de utilizare a platformei EuEduCenter.ro, an școlar 2023-2024;
 14. Adeverință Organizator/ Evaluator activitate aplicativă „METODE INOVATIVE DE EVALUARE” ;
 15. Proces-verbal privind desfășurarea activității de formare profesională „METODE INOVATIVE DE EVALUARE” ;
 16. Diplome de merit pentru preșcolarii/ elevii care participă la activitatea aplicativă „METODE INOVATIVE DE EVALUARE”  (online – variantă printabilă, personalizabilă);
 17. Revista în format pdf, online, Lucrările Simpozion Internațional „METODE INOVATIVE DE EVALUARE” .
 18.  

Documentele cuprinse în „MAPA PROFESORULUI” vor fi disponibile în contul dumneavoastră de client de pe siteul www.EuEduCenter.ro și vor fi expediate prin Poșta Română începând cu data de 24 mai 2024.

CONDIȚII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR:

Lucrările elaborate pentru Sesiunea de Comunicări Științifice „EXPERIENȚE DIDACTICE ÎN CONTEXT EUROPEAN” vor fi transmise în format electronic.

Toate materialele trimise trebuie să respecte OBLIGATORIU SI CUMULATIV următoarele cerințe pentru a fi publicate în revistă:

 • Lucrările vor fi scrise cu Times New Roman 12, spațiere normală, margine normală, format portret (vertical), paginaA4.
 • Tabelele vor fi realizate pe pagina A4, format portret (vertical), Times New Roman 12, spațiere normală, margine normală si NU vor depăși marginile!
 • Titlul, autorul și instituția școlară vor fi scrise cu bold.
 • Conținutul trebuie să fie original.
 • Bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării.

Articolul se trimite on-line din contul de client. Adăugați materialul până la data de 24 mai 2024!

*Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține participanților;
*Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va plăti taxa și va primi documentele cuprinse în „MAPA PROFESORULUI”
*Articolul se trimite on-line, din contul de client de pe site.

ÎNSCRIERE SIMPOZION:

 • 139 lei (include documentele în format electronic, dar și expedierea acestora prin Posta Romana, costul redactării publicației cu ISSN/ISSN-L, al diplomelor, adeverințelor).

Taxa de înscriere presupune participarea cu maxim trei materiale.

DATA LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERI (trimiterea materialelor și plata taxei de participare):

24 mai 2024.

DATA DE ELIBERARE A DOCUMENTELOR:

Documentele cuprinse în „MAPA PROFESORULUI” vor fi disponibile în contul dumneavoastră de client de pe site și vor fi expediate prin Poșta Română începând cu data de 24 mai 2024.

Revista va fi disponibilă pe site începând cu data de 10 iunie 2024