Proiect Educațional Internațional

“EDUCAȚIA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR GLOBALE: Adaptare și Inovare”

Sesiunea de Comunicări Științifice

“METODE EDUCAȚIONALE INOVATOARE”

Categoria în care se încadrează activitatea de perfecționare:
Nivel Internațional

ORGANIZATOR:

CENTRUL EUROPEAN PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE

TEMA:

Revoluționarea Procesului Educațional: Explorarea Metodelor Inovatoare în Învățare

SECȚIUNI:

 1. Articole;
 2. Exemple de bune practici.

SE ACORDĂ „PACHETUL PROFESORULUI” care conține următoarele documente:

 1. Certificat de participare la Proiectul Educațional Internațional „EDUCAȚIA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR GLOBALE: Adaptare și Inovare”;
 2. Certificat de participare la Sesiunea de Comunicări Științifice ,,METODE EDUCAȚIONALE INOVATOARE”, care atesta performantele deosebite ale cadrului didactic în inovarea didactica;
 3. Diplomă de excelență;
 4. Acord de Parteneriat Educațional Internațional;
 5. Adeverință participare la schimburi de experiență cu alte unități școlare de învățământ;
 6. Adeverință participare la Sesiunea de Comunicări Științifice „METODE EDUCAȚIONALE INOVATOARE”, cu ore;
 7. Adeverință elaborare, implementare si coordonare proiecte educaționale internaționale care au ca obiectiv utilizarea unor strategii didactice inovatoare;
 8. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul Proiectului Educațional Internațional „EDUCAȚIA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR GLOBALE: Adaptare și Inovare”;
 9. Adeverință membru în echipa de implementare a Proiectului Educațional Internațional „EDUCAȚIA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR GLOBALE: Adaptare și Inovare”;
 10. Adeverință membru al revistei naționale „Provocări și Soluții în Educație”, cu ISSN 2972 – 2012, ISSN-L 2972 – 2012;
 11. Adeverință pentru inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare, pentru progresul în învățare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflați în risc de abandon școlar și al copiilor cu cerințe educaționale speciale;
 12. Adeverință pentru elaborarea de lucrări științifice publicate în domeniul didacticii, specialității și managementului educațional, înregistrate cu ISSN/ISSN-L;
 13. Adeverință pentru participare la proiecte europene/internaționale, care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților elevilor, educație civică, educația complementară, formarea personalității elevilor, dezvoltarea capacității de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
 14. Adeverință lucru pe platforma e-learning a Centrului European pentru Excelență în Educație;
 15. Adeverință rezultate deosebite obținute în pregătirea/îndrumarea copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masa (copii din familii monoparentale, copii în plasament, copii din comunități sărace/comunități izolate, copii cu părinți plecați în străinătate, copii școlarizați la domiciliu sau în spital, etc.);
 16. Adeverință rezultate deosebite în pregătirea copiilor/ elevilor capabili de performante;
 17. Adeverință îndrumător grup /echipa preșcolari/ elevi la activitățile din cadrul Proiectului Educațional Internațional;
 18. Adeverință pentru inițierea/ aplicarea la grupa/clasa a unor metode, procedee si tehnici de abordare a predării – învățării – evaluării inovative, preluate din cercetarea educațională de profil;
 19. Adeverință implicare în activități de învățare remedială;
 20. Adeverință speaker Sesiunea de Comunicări Științifice ,,METODE EDUCAȚIONALE INOVATOARE”.

Documentele cuprinse în „PACHETUL PROFESORULUI” vor fi disponibile în contul dumneavoastră de client de pe siteul www.euEduCenter.ro și vor fi expediate prin Poșta Română începând cu data de 28 decembrie 2023.

CONDIȚII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR:

Lucrările elaborate pentru Sesiunea de Comunicări Științifice „EXPERIENȚE DIDACTICE ÎN CONTEXT EUROPEAN” vor fi transmise în format electronic.

Toate materialele trimise trebuie să respecte OBLIGATORIU SI CUMULATIV următoarele cerințe pentru a fi publicate în revistă:

 • Lucrările vor fi scrise cu Times New Roman 12, spațiere normală, margine normală, format portret (vertical), paginaA4.
 • Tabelele vor fi realizate pe pagina A4, format portret (vertical), Times New Roman 12, spațiere normală, margine normală si NU vor depăși marginile!
 • Titlul, autorul și instituția școlară vor fi scrise cu bold.
 • Conținutul trebuie să fie original.
 • Bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării.

Articolul se trimite on-line din contul de client. Adăugați materialul până la data de 27 decembrie 2023!

*Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține participanților;
*Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va plăti taxa și va primi documentele cuprinse în „MAPA PROFESORULUI”
*Articolul se trimite on-line, din contul de client de pe site.

ÎNSCRIERE SIMPOZION:

 • 130 lei (include documentele în format electronic, dar și expedierea acestora prin Posta Romana, costul redactării publicației cu ISSN/ISSN-L, al diplomelor, adeverințelor).

Taxa de înscriere presupune participarea cu maxim trei materiale.

DATA LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERI (trimiterea materialelor și plata taxei de participare):

27 decembrie 2023

DATA DE ELIBERARE A DOCUMENTELOR:

Documentele cuprinse în „PACHETUL PROFESORULUI” vor fi disponibile în contul dumneavoastră de client de pe site și vor fi expediate prin Poșta Română începând cu data de 28 decembrie 2023.

Revista va fi disponibilă pe site începând cu data de 15 ianuarie 2024